HateFree Zóna - Konsent

Nezisková organizace

U staré školy 69
160 00 Praha 6

Konsent je spolek věnující se prevenci znásilnění. Věříme, že je na čase přestat říkat ženám, co mají nebo nemají dělat, aby nebyly znásilněny, ale že je potřeba začít vzdělávat a vychovávat chlapce a muže k tomu, aby k takovému jednání nedocházelo. Každá žena má právo žít bez ohrožení sexuálním násilím. Chceme přispět k tomu, aby se všechny ženy mohly cítit bezpečně a svobodně.

Konsent je spolek věnující se prevenci znásilnění. Věříme, že je na čase přestat říkat ženám, co mají nebo nemají dělat, aby nebyly znásilněny, ale že je potřeba začít vzdělávat a vychovávat chlapce a muže k tomu, aby k takovému jednání nedocházelo. Každá žena má právo žít bez ohrožení sexuálním násilím. Chceme přispět k tomu, aby se všechny ženy mohly cítit bezpečně a svobodně.

Boření mýtů 

Je důležité odstranit mýty spojené se sexuálním násilím a znásilněním. Za nutné považujeme vzdělávat veřejnost i autority (policie, úřady, lékaři, osoby v pomáhajících profesích) v tom, o co při znásilnění ve skutečnosti jde. Jeden z nejrozšířenějších mýtů je založen na vnímání znásilnění jako pouhého projevu neovladatelné sexuální touhy. Přitom jde často o projev dominance, moci a ponížení druhého člověka.

Sexuální výchova 

Chceme, aby sexuální výchova nekončila u kapitol o rozmnožování, ale aby se s dětmi rodiče i učitelé bavili o vzájemném respektu a nutnosti aktivního souhlasu všech, kteří se účastní sexuálního aktu. Chlapce je třeba vést k tomu, aby se k dívkám a ženám chovali s respektem a to jak ve veřejném prostoru, tak v intimních vztazích. Dívky a ženy je třeba podporovat v tom, aby si ani v intimních vztazích nenechaly ubližovat.

Advokacie

Naším cílem je také zapojit se do společenské debaty a přesvědčit odpovědné orgány o tom, že problematika sexuálního násilí je důležité téma, které nesmí být opomíjeno. Svou činností chceme přispět k tomu, aby se zlepšilo právní prostředí a následná péče. Je nezbytné vzdělávat veřejnost i všechny, kteří přichází do kontaktu s oběťmi sexuálního násilí.

Konsent také stojí za kampani Když to nechce, tak to nechce.