HateFree Zóna - Komunitní centrum ZIP

Komunitní centrum

Pospíšilova 698
500 03 Hradec Králové

Komunitní centrum ZIP je bezplatná sociální služba, která pomáhá rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučené, nebo jim sociální vyloučení hrozí. Cílem střediska je nabídnout aktivity, při kterých rodiče, mládež i děti získají nové schopnosti a dovednosti. Dále jim umožnit rozpoznat obtížné sociální situace, podpořit je ve vlastní aktivitě na jejich řešení, či se jim naučit předcházet.

Komunitní centrum ZIP je bezplatná sociální služba, která pomáhá rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučené, nebo jim sociální vyloučení hrozí. Cílem střediska je nabídnout aktivity, při kterých rodiče, mládež i děti získají nové schopnosti a dovednosti. Dále jim umožnit rozpoznat obtížné sociální situace, podpořit je ve vlastní aktivitě na jejich řešení, či se jim naučit předcházet.

V rámci sociální služby poskytujeme oddělené aktivity pro děti, mládež („kluby") a dospělé („poradenství"), ale i aktivity, kterých se může účastnit celá rodina („workshopy").

Jak Komunitní centrum ZIP pomáhá?
KC ZIP pracuje se členy rodin ve věku 3 – 65 let, a rodinami s dítětem/dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu nezaměstnanosti, finančních či jiných obtíží, řeší problém s bydlením a nastalé situace, které mohou vést až k ohrožení zdravého vývoje dítěte/dětí. Dále pracuje s rodinami, které jsou sociálně vyloučené, nebo jim sociální vyloučení hrozí (komunity, romské rodiny) a z těchto důvodů je pro ně nesnadné zapojit se do běžného života ve společnosti.

Prostory KC ZIP se nachází v bytovém domě na Slezském předměstí Hradce Králové. Jsou zde 3 klubové místnosti, které slouží při práci s klienty. Terénní služba probíhá v přirozeném prostředí klientů převážně na Slezském a Moravském Předměstí.

Středisko nabízí aktivity pro děti, mládež jako je práce s předškoláky, každodenní příprava do školy či kluby. Pro rodiče jsou tu pracovníci k dispozici na poradenství, při kterém spolu řeší dluhovou problematiku, hledání práce a náhradního bydlení, vyplňování různých formulářů či se učí spolupracovat na přípravě vlastních dětí do školy a komunikovat se školou. Zároveň KC ZIP umožňuje prostřednictvím workshopů trávit společně čas celým rodinám.

Do HFZóny jsme se rozhodli přihlásit, protože u nás pomoc mohou hledat všichni, kteří ji potřebují.

Myslíme si, že rozdílnost kultur není důvodem k nenávisti, ale cestou k obohacení a poznání.