HateFree Zóna - Komunitní centrum Moravia

Komunitní centrum

Smrtelná 389/6
674 01 Třebíč

Komunitní centrum Moravia funguje v Třebíči od roku 2020, jeho provozovatelem je STŘED, z. ú. Centrum v budově bývalého kina zajišťuje působení sociálních a navazujících služeb a propojuje zdravé i ohrožené skupiny obyvatel města Třebíč. Aktivně proto nabízí zázemí pro spolkovou, uměleckou, volnočasovou i odbornou činnost. V budově je také zázemí pro aktivity rodičů s dětmi, prarodičů s vnoučaty, mládeže, ale třeba i lidí, kteří jsou sami, rádi by se setkávali a aktivně zapojovali do komunitního života. Prostory mohou využívat i odborníci pro svá jednání, pracovní schůzky, workshopy, přednášky.

Komunitní centrum Moravia se řídí hodnotami organizace STŘED (lidskost, srozumitelnost, profesionalita, otevřenost a důvěryhodnost). Hlavním důvodem pro zapojení do sítě HateFree zón je soulad s respektem vůči lidem a podpora aktivit bez násilí a agrese. Skrz spolupráci v rámci HateFree zón chceme také deklarovat, že náš prostor patří k místům, kde je bezpečno.