HateFree Zóna - Knihovna Třinec

KNIHOVNA TŘINEC to je pod jednou střechou knihovna, infocentrum, galerie a kavárna. Pro své uživatele, od dětí po seniory, připravuje knihovna každoročně spoustu akcí, besed, výstav, soutěží, koncertů a další. Knihovna je veřejně přístupná a bezbariérová, umožňuje vstup a využívání služeb všem bez rozdílu.

KNIHOVNA TŘINEC to je pod jednou střechou knihovna, infocentrum, galerie a kavárna. Pro své uživatele, od dětí po seniory, připravuje knihovna každoročně spoustu akcí, besed, výstav, soutěží, koncertů a další. Knihovna je veřejně přístupná a bezbariérová, umožňuje vstup a využívání služeb všem bez rozdílu.

Knihovna Třinec není jen knihovnou. Je zároveň informačním centrem pro dospělé i mládež, uměleckou galerií a literární kavárnou. Jako první v republice zakládala speciální oddělení knihovny, které se věnuje pouze mladým lidem.

O Knihovně Třinec se říká, že je jednou z nejprogresivnějších knihoven, které v ČR máme a která mezi dalšími zhruba 6 tisíci knihovnami má co říct a chce to říct všem. Je organizací, která rezonuje ve veřejném třineckém prostoru a výrazně se podílí na kulturním životě města.

V nově zrekonstruovaných prostorách zaštiťuje mnoho různorodých akcí. Nabízí koncerty, autorská čtení, scénická čtení, zážitkové a vzdělávací kurzy. Věnuje se dětem, mladým, dospělým i seniorům.

Mimo všechny vlastní akce je Knihovna Třinec zapojena i do dalších iniciativ partnerských neziskových organizací. Podporuje nadšené lidi, kterým není život v jejich městě lhostejný. Knihovna Třinec je aktivně a pravidelně zapojena do lidskoprávního festivalu Jeden svět Třinec; každoročně se zde píší dopisy ve spolupráci s organizací Amnesty International; organizují se veřejné sbírky např. pro Ukrajinu, uprchlíky, Afriku,...; založila dobrovolnické centrum a na něj navázala aktivity, které dávají např. možnost potkávat se se zahraničními dobrovolníky aj.

Jako první knihovna v ČR chceme potvrdit všem ostatním, že u nás nenávidíme leda tak stereotypy, špatně zařazené knihy a zloděje umění. Už od podstaty máme být prostor, ve kterém nehrozí našim návštěvníkům žádný nenávistný útok ze strany zaměstnanců nebo uživatelů a doopravdy takovým prostorem jsme. Vítáme u nás všechny bez rozdílů etnického, subkulturního, náboženského, sexuálního nebo sociálního. A protože svými činnostmi zasahujeme do různých sfér a situací každodenního života občanů Třince, teď jim chceme ukázat, že jsme HATE FREE ZONE pro všechny, nejen pro ně. Reagujeme na vzrůstající neklid společnosti, která se plní nenávistí.