HateFree Zóna - Knihex

Knihovna

Osadní 6
170 00 Praha

Kancelář Knihex slouží jako výdejní místo knihexového e-shopu a zároveň jako prostor pro pořádání tvůrčích dílen nejen z oblasti literatury.

Kancelář Knihex slouží jako výdejní místo knihexového e-shopu a zároveň jako prostor pro pořádání tvůrčích dílen nejen z oblasti literatury.

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře, ať už letní venku u řeky, nebo zimní pěkně v teple.

Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé, již živě konverzují se svými čtenáři.

Knihex je místo, kde se dá strávit celý den – kromě knížek je k dispozici bohatý doprovodný program (dílny, křty, autorská čtení, odpočinkové zóny, dětský koutek a další). Knihex dává prostor – knihám i čtenářům.