HateFree Zóna - Klubovna Luna

Nízkoprahový klub

SNP 2206
44 001 Louny

Volnočasové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let.

Nabízíme příjemný prostor rodinám s dětmi pro trávení volného času. Především v dopoledních hodinách probíhají pravidelná setkání formou klubíků. Od pondělí do pátku je k dispozici hrací koutek a naplánované řízené i volné aktivity. Účast je zpoplatněná částkou 30 Kč na osobu a den. Během letních prázdnin klubovna provozuje příměstský tábor.