HateFree Zóna - Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Nezisková organizace

Petýrkova 1953/24
148 00 Praha 11

Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, která lidem s tělesným postižením v Praze 11 pomáhá vést samostatný život. 

Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňujeme lidem s tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, především v bezbariérovém bytovém domě v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo další doplňkové činnosti. 

Mezi naše základní hodnoty patří lidskost, transparentnost, spolehlivost a nezávislost. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, kulturní hodnoty a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Proto jsme se přirozeně zapojili do sítě HateFree zón. Odmítáme všechny projevy netolerance.

Foto: Robert Klejch, Blesk