HateFree Zóna - Klub kultury Napajedla

Kulturní centrum

Komenského 304
763 61 Napajedla

Jsme městskou kulturní organizací plnou nadšených lidí, kteří pořádají široké spektrum akcí překračující hranice města i regionu. Provozujeme jedinečné muzeum, kino, hudební a literární kavárnu, knihovnu, informační centrum a současně poskytujeme záštitu a prostor několika uměleckým spolkům ve městě.

Orientujeme se kulturu, která má obsah/myšlenku, přesah/hloubku. Dáváme důraz na aktuální umění. Sdílíme tradice a současně uvažujeme progresivně. Definujeme se dynamikou, podněcujeme otevřený prostor a tvoříme síť napříč kulturou, městem, umělci a veřejností. Podporujeme patriotismus a sounáležitost. Oživujeme veřejný prostor. Spoluvytváříme místo pro sdílení emocí a zážitku. Podporujeme inovativní projekty, spolupracujeme se studenty, vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi i komerční sférou.

Disponujeme unikátními prostory bývalého kláštera Milosrdných sester sv. Kříže, které zde od roku 1879 až do roku 1948 provozovaly dívčí školu. V těchto místech, dnes nesoucích jméno Nový Klášter, najdete muzeum (stálá expozice plastových hraček designérky Libuše Niklové, multimediální výstavní sál určený pro výstavy výtvarné, historické i současné audiovizuální umění), knihovnu i informační centrum. Naše prostory zahrnují také Klášterní kapli, která poskytuje prostor s neopakovatelnou atmosférou pro koncerty (od artificiální hudby po jazz, a především soudobou alternativní muziku), ale také pro besedy či divadla. K ní přiléhající kavárna Café Klášter nabízí mj. výstavní prostory pro mladé a začínající umělce. V nejstarší části města se nachází nově renovované a památkově chráněné Kino Napajedla, které kromě filmových projekcí otevírá prostor pro přednášky a divadelní představení.

Náš tým čítá více jak 200 členů (pracovníci, brigádníci, spolky, dobrovolníci, aj.).

Během celého roku přinášíme stovky kulturních zážitků – od folklórního festivalu Moravské chodníčky, festivalu vážné hudby Rudolfa Firkušného, Divadelního festivalu ochotnických souborů aj. až po výstavy, workshopy, farmářské trhy, koncerty, filmová promítání či cestovatelská setkání.

Být HateFree Zónou je pro nás označením toho, jak přistupujeme k naší práci, kolegům, veřejnosti i životu. Jako veřejná instituce cítíme povinnost nejen dodržovat principy rovnosti, ale především aktivně přispět k vytváření tolerance a pestrosti ve společnosti.