HateFree Zóna - Katedra sociální pedagogiky PdF MU

Katedra sociální pedagogiky odborně a organizačně zajišťuje několik studijních oborů v různých formách studia, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních a volnočasových kompetencí studentů pro práci s nejrůznějšími sociálními skupinami v rámci primární, sekundární i terciární prevence a intervence.

Naše katedra se kromě studijních účelů v rámci svého působení věnuje také nejrůznějším aktivitám souvisejících s otázkou boje proti násilí a nenávisti ve společnosti. V minulosti jsme pořádali humanitární sbírky, projekty týkající se doučování dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí či volnočasové aktivity pro migrantské rodiny žijící v České republice.

Spousta našich studentů vyráží pravidelně pomoci jako dobrovolníci k nejrůznějším událostem do nejrůznějších nutných oblastí. Součástí oboru sociální pedagogiky je také multikulturní výchova a otázky integrace a inkluze. Z těchto a možná ze spousty dalších důvodů je Katedra sociální pedagogiky HateFree zónou, kdy v respektu k jinakosti jedince a v rovném přístupu ke všem lidem vidíme důstojnou budoucnost soužití lidí na tomto světě