HateFree Zóna - Jatka78

Multifunkční divadlo, hudební klub, galerie, tréninkové haly, zkušebna a tělocvična. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus. Domovská scéna Cirku La Putyka. Prostor otevřený českým i zahraničním souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. Zrození prvního komplexního kulturního centra ve střední a východní Evropě.

Multifunkční divadlo, hudební klub, galerie, tréninkové haly, zkušebna a tělocvična. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus. Domovská scéna Cirku La Putyka. Prostor otevřený českým i zahraničním souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. Zrození prvního komplexního kulturního centra ve střední a východní Evropě.

Nový cirkus není jenom mixem žánrů, ale rovněž mixem kultur. Naše společnost je tvořena lidmi s rozdílnými názory, vyznáním i orientací, lidmi pocházejícími z různých částí světa, s různými vzorci chování. Společně tvoříme celek, který by bez těchto rozdílů nebyl kompletní. A proto ani v našem divadelním prostoru Jatek78 neděláme rozdíly mezi lidmi různé barvy pleti, sexuální orientace, náboženského vyznání, věku, pohlaví či jakýchkoliv dalších rozdílů.

Doprava:
Tramvaje 1, 14 a 25, zastávky Pražská tržnice nebo Tusarova

Parkování:
V areálu Pražské tržnice první hodina zdarma, každá další započatá hodina zpoplatněna částkou 40,- Kč. Parkoviště má nepřetržitý provoz (00.00-24.00), vjezd z Jateční ulice (před Českou poštou).

Pokladna je otevřena vždy hodinu a půl před začátkem představení.
Tel.: +420 774 280 345
E-mail: info@laputyka.cz