HateFree Zóna - Jádu - česko-slovensko-německý online magazín

Média

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

jádu je česko-německý online magazín Goethe-Institutu Praha. jádu dává mladým žurnalistům, těm, co se jimi chtějí stát, a těm, kteří prostě jen rádi píšou, fotografují, natáčejí, příležitost zveřejnit to, co chtějí světu sdělit.

Mohou to být malé příběhy, které se možná stanou velkými, tak jako tomu bývá s velkými příběhy, které začaly jako malé. Příběhy všedního dne a takové, jaké člověk pravděpodobně zažije jen jednou. Příběhy (nejen) z Německa a Česka.

Zaměřujeme se na společenská, politická a kulturní témata, která mimo jiné představují osobnosti a iniciativy, kterým jiná média běžně nedávají žádnou pozornost, anebo jen malou.

Název jádu je třeba chápat programově a může znamenat mnohé – podle toho, jestli čtenáři umí německy, česky nebo oba jazyky. Já a Du (německy: ty). Já, Du! Já (j)du.

Ať už jde o zjištění nebo apel k dialogu: jazykové bariéry, které vzájemné přeshraniční porozumění většinou ztěžují, v magazínu jádu neexistují, protože my důsledně všechny příspěvky zveřejňujeme v obou jazycích.

jádu je jak nabídkou pro všechny, kdo se toho chtějí více dovědět o svých sousedech, tak pro ty, kteří své vlastní společenské klima chtějí nahlédnout neotřelým způsobem.

Jde nám o výměnu názorů, otevřený dialog a diskusi bez předsudků a bez paušalizací. Jsme přesvědčení, že nenávist a strach lidi ochromují, brání nás v tom spolu komunikovat otevřeně a zajímat se o nové věci. Proto je jádu-magazín hatefree zónou.