HateFree Zóna - JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a teologická

Na Jaboku dáváme prostor všem, kteří se chtějí stát sociálními pracovníky, sociálními pedagogy nebo pastoračními pracovníky.

Na Jaboku připravujeme pro praxi sociální pracovníky, speciální pedagogy, sociální pedagogy a pastorační pracovníky. Nabízíme studium oboru Sociální pedagogika a teologie, které studující mohou realizovat ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika.

Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie. Vycházíme z celostního pojetí člověka.

Studium je otevřené všem bez ohledu na názorové zakotvení, příslušnost k církevnímu společenství aj. Naleznete u nás komunitní a přátelské prostředí, kde se lidé navzájem podporují.