HateFree Zóna - Informační centrum pro mládež Cheb

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami.

Přístav je multigenerační centrum, kde se napříč generacemi setkávají lidé ke společnému tvoření, učení a vzájemnému sdílení. Součástí je rodinné centrum, informační centrum pro mládež a centrum neformálního vzdělávání.