HateFree Zóna - INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Nezisková organizace

Varšavská 30
120 00 Praha

Kanceláře a místa, kde děláme akce jako debaty, workshopy, školení jsou vždy otevřená všem. Razíme heslo, dobrovolnictví pro všechny.

Kanceláře a místa, kde děláme akce jako debaty, workshopy, školení jsou vždy otevřená všem. Razíme heslo, dobrovolnictví pro všechny.

Naše poslání

„Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě."

• Jsme tu již od roku 1991
• Jsme česká nevládní a nezisková organizace

Naše vize

• tolerantní a otevřená společnost, která respektuje kulturní odlišnosti a ctí zásady udržitelného rozvoje
• mezinárodní a mezikulturní spolupráce, založená na principech rovného přístupu, vzájemného respektu a porozumění
• aktivní a zodpovědní občané, kteří se zajímají o dění v okolním světě a věnují se obecně prospěšným činnostem bez ohledu na přímý finanční benefit

ČÍM ŽIJEME A CO NÁS BAVÍ

Organizujeme workcampy s tématy ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo komunitní rozvoj.
Ročně vysíláme na workcampy do zahraničí až 600 českých dobrovolníků a přijímáme 400 zahraničních dobrovolníků, kteří se účastní workcampů INEX-SDA v České republice.
Vzděláváme a školíme globální rozvojová témata, mezikulturní vzdělávání, aktivní občanství.