HateFree Zóna - Hořické gymnázium

Škola

Blahoslavova 2105
508 01 Hořice

Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.

Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.

Díky nižšímu počtu žáků je možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení. Podporujeme aktivitu, tvořivost a spolupráci v kolektivu, ne pasivní přejímání a soutěživost. Nechceme překonávat ostatní, ale sami sebe. Samozřejmostí je pro nás příjemné prostředí, vzájemný respekt a úcta. Učitele vidíme jako průvodce a pomocníka s přirozenou autoritou, která vyplývá z jeho osobnostních kvalit.

Každý člověk chce být v životě šťastný a šťastný člověk je velkým přínosem nejen pro své okolí, ale také pro širší společnost. Trvalé štěstí člověku přináší vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti. To je podmíněno pouze přesným věděním o jeho místě ve světě. Toto vědění, které člověka začleňuje do většího celku, mu ukazuje jeho prospěšnost a nezastupitelnou úlohu ve vývoji světa. Pak si je takový člověk vědomý své role a své odpovědnosti, začne zlepšovat sám sebe a plnohodnotný život, jehož smysl pochopí, jej následně naplní trvalou radostí.

Žák přijímá svou osobní odpovědnost za to, že se do realizovaného vzdělávacího systému zapojí. Učí se rozhodovat o sobě samém a učí se přijímat následky svého jednání.