HateFree Zóna - Hlasohled

Škola

Belgická 35
120 00 Praha

Hlasohled organizuje hlasové dílny, semináře a konference pro veřejnost, naše akce probíhají pro uzavřenou skupinu i ve veřejném prostoru. HLASOHLED vznikl v roce 2006, existuje tedy už jedenáctým rokem. Impulsem byl pocit, že zde chybí prostor pro inspirativní, tvořivou a koncepční práci s hlasem. Zatímco pohybových i výtvarných workshopů probíhalo a probíhá mnoho, příležitostí věnovat se objevování hlasu a jeho kultivaci bylo poskrovnu. Smyslem Hlasohledu je nabízet zájemcům možnost účastnit se dílen a setkávání přinášejících pestré a inspirativní a přístupy k lidskému hlasu a zpěvu - a to především v praxi, tedy tak, aby si je účastníci mohli sami vyzkoušet. Proto jsou zde HLASOVÉ DÍLNY. Lektoři pozvaní k vedení dílen přinášejí možnost zažít něco osobitého a jedinečného - ať už je to vlastní autorský přístup anebo kulturně specifická metoda práce s hlasem. Většina dílen je otevřena všem, kteří se zajímají o práci s hlasem, zpěv a kteří se chtějí učit novému. Pouze některé workshopy, u nichž je to výslovně uvedeno, jsou zaměřeny na práci se zkušenějšími účastníky. Vedle dílen probíhá každoročně také KONFERENCE věnovaná lidskému hlasu a zpěvu.  

Hlasohled organizuje hlasové dílny, semináře a konference pro veřejnost, naše akce probíhají pro uzavřenou skupinu i ve veřejném prostoru.
HLASOHLED vznikl v roce 2006, existuje tedy už jedenáctým rokem. Impulsem byl pocit, že zde chybí prostor pro inspirativní, tvořivou a koncepční práci s hlasem. Zatímco pohybových i výtvarných workshopů probíhalo a probíhá mnoho, příležitostí věnovat se objevování hlasu a jeho kultivaci bylo poskrovnu.
Smyslem Hlasohledu je nabízet zájemcům možnost účastnit se dílen a setkávání přinášejících pestré a inspirativní a přístupy k lidskému hlasu a zpěvu - a to především v praxi, tedy tak, aby si je účastníci mohli sami vyzkoušet. Proto jsou zde HLASOVÉ DÍLNY. Lektoři pozvaní k vedení dílen přinášejí možnost zažít něco osobitého a jedinečného - ať už je to vlastní autorský přístup anebo kulturně specifická metoda práce s hlasem. Většina dílen je otevřena všem, kteří se zajímají o práci s hlasem, zpěv a kteří se chtějí učit novému. Pouze některé workshopy, u nichž je to výslovně uvedeno, jsou zaměřeny na práci se zkušenějšími účastníky.
Vedle dílen probíhá každoročně také KONFERENCE věnovaná lidskému hlasu a zpěvu.