HateFree Zóna - Gymnázium Na Zatlance

Škola

Na Zatlance 11
150 00 Praha

Jednu z hlavních myšlenek vzdělávacího programu Gymnázia Na Zatlance vyjadřuje věta: „Pomozme každému najít jeho talent."

Jednu z hlavních myšlenek vzdělávacího programu Gymnázia Na Zatlance vyjadřuje věta: „Pomozme každému najít jeho talent."

Vycházíme z přesvědčení, že každý je v něčem dobrý. Posláním naší školy je pomoci studentům najít směr. Snažíme se v nich rozvíjet orientaci v systému hodnot, klademe důraz na rozvoj osobnosti a humanitu. Učíme je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. GNZ je školou pro ty, kteří pro sebe chtějí něco udělat, dál se rozvíjet a pokračovat v realizaci svých snů.

DO JAKÝCH PROJEKTU SE MOHOU STUDENTI ZAPOJIT?
V rámci projektu Žijí mezi námi poznávají život menšin. Ve Dnech médií navštěvují redakce ČR, RFE, ČT, LN..., besedují s žurnalisty a dalšími zajímavými osobnostmi z řad politologů, válečných veteránů a pamětníků o stavu současného světa. Účastní se debatní soutěže Studentská Agora, přehlídky divadelních souborů SŠ Studentská Thálie, vydávají školní časopisy, pořádají multižánrový a filmový festival (Zapatlaný fest, ZatlankaFilm). Zapojují se do projektu DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, společně cestují do zemí EU.

JAK UČÍME?
Studenti se učí moderními metodami, učí se ptát, myslet kriticky a komunikovat bez ohledu na národnost, barvu pleti či sociální zařazení. Naše škola je bezpečným prostorem pro život.

Přátelskou atmosféru naší školy, kde je místo pro všechny, kteří ctí rovnost a vzájemně se respektují vyjadřuje video posledního zvonění studentů 4.ročníků.