HateFree Zóna - Gymnázium Josefa Božka

Škola

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Škola nabízí osmileté i čtyřleté studium a specializuje se na přípravu studentů pro studium na vysokých školách.

Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Škola nabízí osmileté i čtyřleté studium a specializuje se na přípravu studentů pro studium na vysokých školách.

Gymnázium se může pochlubit dlouhou historií svého působení v regionu. U vzniku školy v roce 1921 stála Slezská matice osvěty lidové, jež na tehdejším ministerstvu školství a národní osvěty vymohla souhlas k založení soukromého Českého reformního reálného gymnasia Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně, a to 1. září 1921.

Studenti se během svého působení na škole účastní lyžařského kurzu, sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku, tanečního kurzu, naučné exkurze do Prahy, geografické expedice na Hrčavu a dalších naučných exkurzí, o které si studenti sami mohou podat žádost. Studenti se rovněž nadále zapojují do nejrůznějších sportovních a kulturních soutěží a olympiád. Bohatá je i účast školy na velkých projektech regionálního, přeshraničního i mezinárodního charakteru.

V současné době na gymnáziu mimo jiné probíhá projekt programu Erasmus+ "Bullying and cyberbullying" v jehož rámci je sociologicky mapována situace studentů naší školy v oblasti šikany a kyberšikany a jsou zaváděny preventivní opatření pro udržení kvalitního sociálního prostředí na naší škole, jako např. výtvarné a literární soutěže s tématikou tolerance, studenty školy byly vytvořeno 10 pravidel chování proti šikaně, logo a heslo tolerance a další. Byla také založena komise prevence šikany, kde jsou zastoupeni také rodiče a studenti naší školy.