HateFree Zóna - Galerie G18

Galerie

Štefánikova 5670
760 01 Zlín

Univerzitní galerie G18 byla založena v roce 2018 a je výstavní platformou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Diverzita a respekt, přístupnost, sociální odpovědnost a otevřený dialog, to jsou hodnoty, na kterých stojí vize a poslání celé galerie. Ty se pak promítají do všech plánovaných výstav a doprovodných programů – spolupracujeme s queer spolkem Q Prostor Zlín a dalšími organizacemi, které nám pomáhají tvořit program pro všechny bez rozdílu.