HateFree Zóna - Futra

Bar

Masarykova třída 1000
735 14 Orlová-Lutyně

Futra, z.s. zahájila činnost v roce 1997 v Orlové, okres Karviná (v té době ještě jako občanské sdružení Futra). Hlavním cílem Futry bylo rozšířit nabídku kulturních a volnočasových aktivit ve městě Orlová a v blízkém okolí. Od té doby došlo k řadě změn, tou nejzásadnější bylo rozšíření aktivit o registraci sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v roce 2010.

Futra, z.s. zahájila činnost v roce 1997 v Orlové, okres Karviná (v té době ještě jako občanské sdružení Futra). Hlavním cílem Futry bylo rozšířit nabídku kulturních a volnočasových aktivit ve městě Orlová a v blízkém okolí. Od té doby došlo k řadě změn, tou nejzásadnější bylo rozšíření aktivit o registraci sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v roce 2010.

Obsahová náplň spolku Futra je odrazem názorové konfrontace jeho členů. Kromě realizace sociální služby, Futra provozuje klub, v jehož rámci jsou pořádány koncerty, výstavy, divadelní představení, besedy a přednášky. Již několik let jsou v rámci programu „Promítej i ty“ v prostorách Futry promítány filmy z „Jednoho světa!“. Koncerty se konají minimálně jednou měsíčně a vystupují na nich české i zahraniční kapely (např. z Anglie, Německa, Polska, Rakouska, Portugalska, Norska, Brazílie).

Aktivity spolku jsou velkou měrou zaměřeny na témata týkající se lidských práv, alternativního způsobu života, ekologických témat a rovného přístupu ke všem lidem bez ohledu na etnicitu, barvu pleti, vzdělání, sociální postavení, náboženské vyznání atd.

Samotný spolek se momentálně skládá z 24 členů, činnost všech členů je v rámci aktivit spolku dobrovolná a bez nároku na odměnu (výjimkou jsou samozřejmě pracovníci NZDM). Členem se může stát kdokoliv starší patnácti let, komu jsou aktivity spolku blízké a chce se na nich aktivně podílet či je rozšířit.

HateFree Zone jsme se stali velmi rádi, s myšlenkou HateFree Culture se ztotožňujeme a chceme tak dát najevo naši podporu! Třeba tak inspirujeme i další kluby, aby se otevřeně postavili za svůj názor a dělali akce „hate free“.