HateFree Zóna - Fórum 50 %

Nezisková organizace

V Luhu 715/6
140 00 Praha 4

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice.

Chceme, aby rozhodovací pozice byly vyváženější a zahrnovaly životní zkušenosti jak mužů, tak žen. Pořádáme akce pro veřejnost (debaty, konference, kampaně) i pro političky samotné (školení, síťovací setkání, mentoring),

Jsme organizace nadstranická a otevřená - podpora žen bez ohledu na věk, sexuální orientaci a etnickou příslušnost, včetně migrantek a žen z etnických menšin, je nedílnou součástí naší snahy o vytvoření společnosti zaručující rovné šance všem

Odmítáme projevy netolerance, především rasismu, xenofobie a homofobie. Z tohoto důvodu nespolupracujeme s politickými subjekty, které tyto principy opětovně a záměrně porušují.

Z důvodů narůstajících otevřeně xenofobních a rasistických nálad a názorů ve společnosti jsme se rozhodli náš postoj prezentovat veřejně a připojit se k projektu HateFree Culture.