HateFree Zóna - Farma v jeskyni

Soubor Farma v jeskyni se stálou rezidencí v Centru současného umění DOX je oceňované mezinárodní těleso tvořící na hranicích žánrů fyzického divadla, videoartu a hudby se silným emotivním dopadem na diváka. Autorské projekty souboru vznikají z výzkumu aktuálních sociálních témat a z přímé spolupráce s různými komunitami a skupinami společnosti. 

Svými projekty Farma v jeskyni iniciuje veřejnou diskuzi o často kontroverzních společenských tématech. Svou činností přivádí pozornost k opomíjeným komunitám (uprchlíci, senioři, hikikomori, riziková mládež), které zapojuje to svého tvůrčího procesu – podílejí se na výzkumu a účinkují v inscenacích. Soubor je tak místo bez nenávisti, předsudků, ageismu.