HateFree Zóna - Evangelický sbor Hvozdnice

Církev

Hvodznice 125
252 05 Hvozdnice

Církevní společenství přijímající každého bez rozdílu náboženského vyznání - barvy pleti - národnostní či jiné příslušnosti - sexuální orientace aj. Nevadí nám záznam v trestním rejstříku!

Místní evangelický sbor byl založen na konci 20. let 20. století řídícím učitelem Bezděkem. Farní budova byla vystavěna ve stylu moderny v letech 1929-30 podle projektu významného českého architekta B. Kozáka. V období mezi válkami čítal sbor na 1200 živých duší. Po nástupu komunismu se začal zmenšovat, až jej na konci 60. let tvořilo několik málo členů.

V lednu 1968 nastoupil na Hvozdnici jako diakon tehdy ještě nedostudovaný student bohosloví Svatopluk Karásek, pozdější významná postava českého undergroundu (skupina The Plastic People of The Universe), evangelický farář a pozdější senátor, který zde vytvořil živé společenství lidí.

Po krátké době, v r. 1970, musel ale z politických důvodů odejít. Poté zde ještě krátce působila vikářka Daniela Brodská, ale od r. 1972 sbor de facto přestal existovat. Ve farním bytě bydleli studenti bohosloví a laičtí správcové domu. Společenství věřících se ale nadále pravidelně scházelo neděli co neděli k bohoslužbám a sbor si zachoval samostatnost a svébytnost po dlouhé roky.

V roce 2006 bylo farářské místo na Hvozdnici znovu řádně obsazeno farářkou Vendulou Kalusovou. V červnu 2010 byl navíc otevřen Husův dům jako multifunkční centrum sloužící nejen farnímu sboru, ale široké veřejnosti.