HateFree Zóna - Evangelická modlitebna

Církev

Husovo náměstí 43/30
266 01 Beroun

Kostel chce být místem pro všechny, tak jako Pán Bůh je pro všechny. Do našeho kostela je možno přijít na bohoslužby celkem tří církví (v neděli od 8.30 Církve československé husitské, od 10.00 Českobratrské církve evangelické a od 15.00 Svobodného křesťanského sboru).

Kostel chce být místem pro všechny, tak jako Pán Bůh je pro všechny. Do našeho kostela je možno přijít na bohoslužby celkem tří církví (v neděli od 8.30 Církve československé husitské, od 10.00 Českobratrské církve evangelické a od 15.00 Svobodného křesťanského sboru).

Do kostela je však možno také vyrazit na setkání při biblické hodině či soukromě - ztišit se a pomodlit. V kostele je také možno navštívit bezplatnou dluhovou poradnu (pondělí a středa 9.00-15.00) a setkat se s některým z farářů, právničkou či psycholožkou.