HateFree Zóna - EDA cz, z.ú.

Nezisková organizace

Filipova 2013/1
148 00 Praha 4

Organizace EDA cz, z.ú. pomáhá rodinám dětí se zrakovým či kombinovaným postižením zdarma již více než 30 let. Poradkyně rané péče jezdí přímo do rodin, kde se dítě cítí nejlépe a může naplno rozvinout své schopnosti.

Profesionální sociální službu rané péče EDA poskytuje ve čtyřech regionech České republiky. Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA a součástí služeb EDY je také bezplatná krizová linka  800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize a nově také pro ty, které zajímá téma "zdraví v ohrožení". 

EDA je členem ARP ČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky "Prověřená veřejně prospěšná organizace".