HateFree Zóna - Divadlo Lampion

Divadlo Lampion je jediná profesionální divadelní scéna ve středočeském kraji zaměřená na dětského a dospívajícího diváka. V naší tvorbě klademe důraz na otevřenost, rozmanitost a podněcování k vnitřnímu i vnějšímu dialogu.

V inscenacích a doprovodných programech se nebojíme dotýkat náročných a citlivých témat, která rezonují s aktuálním děním. Podílíme se na sbírce Paměti národa a skrze Projekt zavěšená vstupenka ve spolupráci s neziskovými organizacemi zajišťujeme vstupenky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Divadlo a veškerý jeho program jsou bezpečným prostorem s „otevřenou náručí“ pro malé i velké diváky, ve kterém neakceptujeme projevy násilí a nenávisti v jakékoli podobě.

Věříme, že krása světa stojí bok po boku s jeho rozmanitostí, a proto skrze divadelní tvorbu, workshopy a diskuze s diváky i pedagogy bojujeme se zažitými předsudky a strachem ze zdánlivě neznámého v naší společnosti.