HateFree Zóna - Divadlo Feste

Divadlo

Třída Kapitána Jaroše 23
602 00 Brno

Jsme nezávislé profesionální divadlo působící v brněnském prostoru Kabinet múz. Svůj název divadlo získalo díky postavě šaška v Shakespearově Večeru tříkrálovém – šašek Feste (někdy také šašek Masopust) ve hře provokuje a nastavuje zrcadlo politice hraběcího dvora. Věnujeme se sociálním a politickým tématům a usilujeme tak o rozvoj otevřené občanské společnosti, Divadlo Feste chce vést se svým publikem dialog. Systematicky zpracováváme témata menšin, diskriminace, změn v sociálním složení obyvatelstva, jednoduše témata veřejného prostoru a našeho života v něm.

Jsme nezávislé profesionální divadlo působící v brněnském prostoru Kabinet múz. Svůj název divadlo získalo díky postavě šaška v Shakespearově Večeru tříkrálovém – šašek Feste (někdy také šašek Masopust) ve hře provokuje a nastavuje zrcadlo politice hraběcího dvora. Věnujeme se sociálním a politickým tématům a usilujeme tak o rozvoj otevřené občanské společnosti. Divadlo Feste chce vést se svým publikem dialog. Systematicky zpracováváme témata menšin, diskriminace, změn v sociálním složení obyvatelstva, jednoduše témata veřejného prostoru a našeho života v něm.

Jednotlivé projekty pracují jak s dramatickými texty, tak s dokumentárními materiály. Spolupracujeme s lidskoprávními, genderovými a ekologickými organizacemi a akademickými pracovišti.

Profilujeme se jako angažovaná divadelně-sociální platforma podílející se na společenské diskusi, reflektující aktuální společenská témata, zkoumající českou a středoevropskou identitu. Jsme nezisková organizace, která symbioticky propojuje rovinu uměleckou, rovinu sociální a rovinu politickou. Mluví-li se o nás jako o politickém divadle, bereme to s nadsázkou, neboť definice politického divadla je u nás dosti vratká a neprozkoumaná. Chápeme-li se jako politické divadlo, potom ve smyslu skutečného podílu na životě společnosti - tedy na soužití a participaci s polis a (jejími) společenskými problémy.

Naše divadlo, ať už činoherní nebo dokumentární, vždy kritizuje společenské vztahy, jejichž motorem je nenávist - vůči rase, náboženství, etniku, pohlaví, slabším atd. Připojení k aktivitám HateFree Culture je pro nás dalším samozřejmým krokem k podpoře života bez násilí a xenofobie -  obecně bez nenávisti.