HateFree Zóna - DIOD

Kino

Tyršova 12
586 01 Jihlava

Prostor pro nezávislé projekty vznikl v rekonstruované budově Sokola Jihlava, své dveře otevřel poprvé 1. dubna 2011. Dramaturgie divadla je otevřená a nabízí realizaci uměleckých i společenských projektů regionálních tvůrců a organizátorů.

Prostor pro nezávislé projekty vznikl v rekonstruované budově Sokola Jihlava, své dveře otevřel poprvé 1. dubna 2011. Dramaturgie divadla je otevřená a nabízí realizaci uměleckých i společenských projektů regionálních tvůrců a organizátorů.

Zároveň však uvádíme činoherní i taneční projekty z celé republiky a rozšiřujeme tak povědomí o současném umění v tomto regionu. DIOD má ambici stát se centrem, kde probíhá živá komunikace o společenských a uměleckých otázkách, kde se naplňuje obsah komunitního života a hodnot občanské společnosti. Pro nezávislé soubory se vznikem DIODU objevil na mapě České republiky důležitý bod pro prezentaci i tvorbu.

DIOD nemá právní subjektivitu, jeho provozovatelem je Tělocvičná jednota Sokol Jihlava. Partnerem projektu se stalo Statutární město Jihlava.

HateFree Zone jsme se stali proto, že Sokol je občanská společnost a protože nám není lhostejné dění kolem nás. Sokol se 150 let snaží pozitivním způsobem formovat společnost a vzájemná tolerance a porozumění je jedním z ideových pilířů této snahy.

Technické možnosti DIODu

Black box, 12 x 18 m bez pevného jeviště a hlediště, vše se staví dle požadavků konkrétního projektu z praktikáblů 1 x 2 m, nohy 20 – 80 cm. Ve stropě jsou umístěné dvě obdélníkové konstrukce pro závěsnou akrobacii (pevné uchycení bodů na stropě) ve výšce 5,7 m, jedna v místě nad „kukátkem“, druhá v místě nad „arénou“. Pevné promítací plátno 10 x 3,5m, dva projektory. Kapacita sálu je 150 lidí na sezení. Plánky divadla a technického vybavení naleznete v sekci Kontakty.

Dramaturgie divadla

V celkové dramaturgii se střídají divadelní představení, pohybové/nonverbální představení (+ dílny), dále pak hudební, literární, výtvarné akce a projekty, které různě propojují žánry. Pravidlem je 10 – 15 akcí měsíčně (všechny akce celkem).

Program divadla se dá rozdělit na hosty divadla a pronájmy. V obou kategoriích se pak vždy jedná o kulturní akce – divadla, koncerty, promítání, dílny.

Hosté – každý měsíc zveme do DIODu významné kulturní projekty, ať už činoherní, pohybové, nebo hudební. Klíčem dramaturgie projektů, které jsou zvány, je „jinakost“. Chceme nabídnout alternativu k divadlům, která v Jihlavě působí, vybíráme tedy projekty, které jsou výjimečné svým tématem, zpracováním či dramaturgickým uchopením. Program hostujících divadel se odvíjí od získaných grantů a je tvořen vždy na podzim na příští kalendářní rok.

Pronájmy – většina místních kulturních organizací si sál pronajímá pro svá představení. Neziskové organizace mají zvláštní ceník, který jim umožňuje sál pronajímat za výhodnějších podmínek.

Workshopy - stále větší část v programu zabírají zajímavé workshopy ze světa divadla a hudby.