HateFree Zóna - DAMU - Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Škola

Karlova 26
116 65 Praha

Divadelní fakulta AMU vznikla v roce 1945, je tedy nejstarší divadelní vysokou školou v České republice.

Divadelní fakulta AMU vznikla v roce 1945, je tedy nejstarší divadelní vysokou školou v České republice.

Koncepce a trendy výuky na divadelní fakultě AMU prošly od jejího založení až dodnes složitým vývojem, do nějž se zvláště výrazně promítaly společenské proměny. V současnosti pokračuje započaté hledání, otevřené všem plodným domácím i mezinárodním podnětům. Je vedeno snahou o využití a rozvinutí toho nejlepšího, čeho dosáhlo české divadlo v konfrontaci s mezinárodní divadelní scénou a na čem se tak výraznou měrou podíleli a podílejí absolventi DAMU. Z nich se většinou rekrutují i pedagogové z mladé generace, jejichž angažováním si fakulta zajišťuje svou budoucnost.