HateFree Zóna - Člověk v tísni, pobočka Ústecký kraj

Dům sociálních služeb

Hrbovická 335
400 01 Předlice

Dům služeb, který v Předlicích provozuje Člověk v tísni o.p.s. , je centrem pro znevýhodněné občany, kteří potřebují pomoci s různými nepříjemnými životními situacemi.

V Ústeckém kraji pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, již od roku 1999.

Nabízíme široké spektrum sociálních a vzdělávacích služeb: předškolní kluby, podporu vzdělávání – doučování, nízkoprahové kluby, kariérní poradenství, terénní sociální práci, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, dluhové poradenství.

Rádi se zapojujeme do sítě HateFree zón, protože chceme svět bez předsudků. U nás v organizaci věříme, že pomáhat je normální, nehledíme na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru ani náboženství.

Má to smysl. 

V Ústeckém kraji má Člověk v tísni pobočky v Ústí nad Labem, Bílině a Chomutově.