HateFree Zóna - Činoherní studio

Divadlo

Varšavská 767/7
400 03 Ústí nad Labem

Činoherní studio města Ústí nad Labem je progresívní divadelní scéna s padesátiletou tradicí.

Po celou dobu své historie vyzdvihovala svobodný tvořivý duch a lpěla na apolitické umělecké tvorbě. Činoherní studio vychovalo širokou hereckou a tvůrčí generaci, jež se k ústecké scéně vždy hrdě hlásila. Činoherní studio je scéna otevřená všem lidem bez rozdílu barvy pleti a vyznání.