HateFree Zóna - Charitní šatník Stodůlky

Nezisková organizace

Přecechtělova 2343
158 00 Praha 5

Poskytujeme (i přijímáme od dárců) oblečení, obuv, přikrývky, potřeby do domácnosti a podobně lidem bez domova, sociálně slabším, rodinám s dětmi v obtížných sociálních situacích, seniorům, prostě lidem v nouzi.

Poskytujeme (i přijímáme od dárců) oblečení, obuv, přikrývky, potřeby do domácnosti a podobně lidem bez domova, sociálně slabším, rodinám s dětmi v obtížných sociálních situacích, seniorům, prostě lidem v nouzi.

Cílem naší služby je pomocí nabídky čistého ošacení a základních potřeb zlepšit sociální status těch, kteří chtějí naši službu využít. To vše v přátelském prostředí otevřeném každému bez předsudků a se zachováním lidské důstojnosti.

K zapojení do Hatefree Zone nás vedly společné hodnoty, které jsou pro nás důležité: pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Takže v našem šatníku potkáváme lidi s různými sociálními problémy a z různých národnostních menšin. Snažíme se, aby u nás zažívali oázu respektujícího přístupu. A s úsměvem.