HateFree Zóna - Centrum Young Caritas

Centrum Young Caritas slouží především jako místo adaptačně-integračních aktivit pro uprchlíky z Ukrajiny. Pravidelně zde pořádáme klubovnu pro ukrajinské školáky, kde jim pomáháme s domácími úkoly, společně tvoříme a seznamujeme se s českými reáliemi.

Dále v Centru Young Caritas probíhají kurzy češtiny pro děti i dospělé a příležitostná společenská setkání, jako jsou mikulášská nebo vánoční besídka. Společně s českými dětmi jezdíme na výlety do okolí Prahy a Středočeského kraje nebo navštěvujeme muzea a galerie. Samozřejmostí je profesionální tým tvořený pedagogickými a sociálními pracovníky. Centrum Young Caritas je otevřeným a bezpečným prostorem, kde se každý může zapojit a rozvíjet.

Proč jsme se rozhodli stát HateFree zónou? Věříme, že v době, kdy se společnost dělí na různé názorové tábory, je potřeba deklarovat, že jsme otevřeni všem lidem, kteří přicházejí v dobrém.