HateFree Zóna - CEELI Institute

Nezisková organizace

Havlíčkovy sady 58
120 00 Praha 2

CEELI Institut (Central and Eastern European Law Initiative) je nevládní nezisková organizace poskytující právní tréningy a vzdělávání. Naší misí je pomáhat budovat mezinárodní společenství profesionálů prosazujících vládu práva.

Spolupracujeme se soudci, právníky a dalšími profesionály ze zemí v transformačním procesu, s cílem podpořit spravedlivé, transparentní a účinné soudnictví, dobře fungující instituce a pomoci budovat respekt k lidským právům.