HateFree Zóna - BeFair

Vysoká škola

Kamýcká 961/129
160 00 Praha

Jsme studentská organizace při ČZU. Vznikli jsme z akční skupiny pro fair trade v roce 2013. Důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou pro nás zásadní témata a také pilíře Fairtrade.

Z tohoto důvodu vyslovujeme podporu eticky obchodovaným produktům, které se zaručují, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí.

Chceme jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice. Krom fairtradových produktů také podporujeme lokální potraviny. I proto k námi podávané kávě dostanete mléko z našeho suchdolského automatu. Náš přínos spočívá v organizovaní či spoluorganizování rozličných akcí jako je fairtradová snídaně, výstavy, cestovatelské přednášky, různé happening, na kterých jsou všichni návštěvníci vítáni. Spolupracujeme i s jinými organizacemi, které se též hlásí ke společenské odpovědnosti. Navštěvujeme konference a cizí nám není ani publikační činnost. 7. 3. 2014 jsme vstoupili do Asociace společenské odpovědnosti.