HateFree Zóna - Barvolam

Jsme malá nezisková organizace podporující neurodiverzní umělkyně a umělce. Vycházíme z toho, že nejen umělec potřebuje publikum, ale zároveň společnost potřebuje být vystavena jedinečné perspektivě, kterou tito umělkyně a umělci mohou nabídnout.

Chceme podnítit diskuzi o tématech, jako jsou normalita, diverzita a tolerance k jinakosti. Proto jsme zahájili nový zastřešující projekt ART30.2.. Projekt je pojmenován podle článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který se
Barvolam snaží uvést do praxe svými jedinečnými aktivitami.

Jednou z těchto aktivit je projekt Jamming, založený na principu kolektivní malby. Projekt chce dokázat, že několik malířek a malířů se může hravě podělit o jedno plátno a že lidé s nálepkou „mentální hendikep” i ti bez ní nemusí žít v oddělených světech. Principy Jammingu můžete vyzkoušet i na našich nabízených workshopech pro veřejnost.

Cílem projektu Artist Statement je zviditelnit neurodiverzní umělkyně a umělce a prezentovat jejich tvorbu. V rámci projektu vznikají audiovizuální díla, on-line portfolia a pořádají se výstavy jednotlivých umělců.

Zásadní pro nás je provoz sdíleného ateliéru – Studia Barvolam, srdce a mozku Barvolamu, kde chceme všechny naše aktivity více prohlubovat a vylepšovat. Studio Barvolam je profesionální výtvarný ateliér určený pro neurodiverzní umělkyně a umělce.
Snažíme se pro ně vytvořit přátelské, přijímající a nesoutěživé prostředí.