HateFree Zóna - Barokní kaple Nečtiny - Baroko v Čechách

Kulturní spolek

Nečtiny 134
331 62 Nečtiny

Baroko v Čechách, zapsaný spolek, je společenství, jehož smyslem je kulturní oživení architektonicky a dispozicemi ojedinělé odsvěcené kaple sv. Anny v Nečtinech.

Baroko v Čechách, zapsaný spolek, je společenství, jehož smyslem je kulturní oživení architektonicky a dispozicemi ojedinělé odsvěcené kaple sv. Anny v Nečtinech.

Projekt Probouzení nečtinské kaple navazuje na bohatou historii a tradice místa, v minulosti využívaného k divadelní práci pod názvem názvem Studio Kaple.

Kaple je využívána k rezidenčním pobytům umělců v rámci projektu Plzeň 2015, o. p. s, a akcím pořádany´ch obcí. Cílem projektu je hledání způsobu fungování rozsáhlého kulturního prostoru, otevření společenské diskuse
o smyslu a formách kultury a umění v životě regionu Plzeňského kraje, nabídka nevšedního uměleckého
zážitku a připoutání zájmu návštěvníků na barokní památky i turistickou atraktivitu oblasti.

V této činnosti Baroko v Čechách, z. s., spolupracuje vedením obce a Regionálním Muzeem Nečtiny, prostřednictvím Memoranda o spolupráci s Plzní 2015, o. p. s. (EHMK 2015), a řadou dalších profesionálně spolupracujících subjektů a lidí ze světa živé hudby, divadla, filmu a vy´tvarného umění.