HateFree Zóna - Artivist Lab

Galerie

Kampus Hybernská, Hybernská 998/4
110 00 Prague 1

„Artivist_Lab" se věnuje politickému umění, artivismu a médiím, ale taktéž aktuálním společenským otázkám. Podporuje a vystavuje umělce, kteří kvůli svým aktivitám mají ve svých domovských zemích problémy vystavovat (Artist in Need).

Hlavní myšlenkou galerie je propojovat mezioborově aktivní lidi, vlastně jde o laboratoř, ve které se konají výstavy, diskuze, workshopy a přednášky, na nichž by se měli při každé výstavě setkat v interakci akademici, filozofové, sociologové, novináři, výtvarníci a aktivisti. 

Naše galerie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou představuje profesionály z různých oborů a vytváří prostor k dialogu na téma společenského či globálního dění od osobního až k veřejnému. Každý umělec s sebou přináší svůj kulturní mikrokosmos, kterým nás vpouští k jinému, neznámému. A to skrz témata, která na globální úrovni společně sdílíme, jako je svoboda, sociální média, ekologie, strach, genderová rovnost, či identitární politika atd. 

Podporujeme spolupráci umělců a kurátorů z neziskovými organizacemi. Od roku 2019 se nám podařilo spolupracovat na výstavách s neziskovými organizacemi jako je Člověk v tísní, Slovo 21, Ara Art, Prague Civil Society Centre a Prague Pride. Artivist_Lab spolupracoval s Akademickým Centrem Borise Němcova pro výzkum Ruska, který byl založen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a s Herzlovým centrem izraelských studií. Je to první galerie tohoto druhu v České republice.

Galerie "Artivist_Lab" se nachází v prostorách Kampusu Hybernská na Praze 1. Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojovat širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity.