HateFree Zóna - art re use

Nezisková organizace

Chlumova 257/8
130 00 Praha 3

Cílem společné aktivity spolku ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný. Jedná se o svépomocnou aktivitu kulturního provozu v nakládání s odpady a k zajištění dostatečného materiálového zázemí pro tvorbu.

Základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí usilujících o zodpovědný přístup k surovinám. Vedle materiálové zázemí pro tvorbu a výstavní činnost má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní.

Sklad nabízí umělcům, studentům, neziskovým projektům a galeriím materiálové i nástrojové zázemí k tvorbě, včetně „know-how" podpory a inspirace.

Zároveň poskytujeme kulturním institucím, firmám i uměleckým školám pomoc se smysluplnou redistribucí užitého a aktuálně nepotřebného materiálu, který sami nemohou déle skladovat.

Celá služba pro kulturní provoz funguje zdarma a co se nevrátí přímo do galerií, divadel nebo uměleckých škol, rozdáme na komunitní, neziskové a veřejně prospěšné projekty.

Náš Sklad uměleckého materiálu je otevřený všem a jedinou podmínkou je návrat věcí do kulturních nebo veřejně prospěšných projektů. Našimi zákazníky jsou vedle galerijního světa obecně neziskové projekty jako komunitní centra, azylové domy nebo třeba místní zahrádkáři. Celá služba funguje zdarma jen díky široké spolupráci a participaci neziskového sektoru a pomoci dobrovolníků.