HateFree Zóna - ARA ART

Nezisková organizace

Moravská 840/1
120 00 Praha 2

ARA ART se zabývá uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.

ARA znamená romsky Pozor! ART je anglicky umění.

Ara Art jsou lidé – Romové a neromové, kteří spolu tvoří, pracují, budují, přátelí se a souzní,  přestože všude okolo sebe slyší, že to prý není možné.

ARA ART je umění – hudba, divadlo, literatura a výtvarno, jejichž pomocí mluvíme o tom, co nás těší, trápí, bolí, co v nás rezonuje nebo co nás naplňuje radostí. 

 ARA ART je akce – koncerty, divadelní představení, festivaly, oslavy, diskusní setkání, vernisáže, semináře, workshopy, konference a další události, kde se lidé setkávají, poznávají, komunikují a vzájemně se obohacují.  

 ARA ART je přesvědčení – že budeme-li chtít, svět může být lepším místem k životu pro každého. 

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS.

Pořádáme kulturní akce, jako jsou oslavy Mezinárodního dne Romů a připomínky dalších významných dnů romského národa, festival romské kultury ARA FEST v Plzni, vytvořili jsme několik autorských divadelních představení, provozujeme venkovní Galerii Phundrado Vudar. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je naším speciálním tématem romská LGBT menšina a problematika tzv. trojí diskriminace.