HateFree Zóna - Amnesty International

Nezisková organizace

Provaznická 3
110 00 Praha 1

Amnesty International je největší lidskoprávní neziskovka světa s více než 7 miliony podporovatelů. Česká sekce a její členové pořádají kampaně, akce, petice, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny.

Amnesty International je největší lidskoprávní neziskovka světa s více než 7 miliony podporovatelů. Česká sekce a její členové pořádají kampaně, akce, petice, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny.

Pomáháme nespravedlivě vězněným, bráníme práva žen, jsme pro zákaz trestu smrti a mučení, hájíme oběti ozbrojených konfliktů, vytváříme síť ochránců lidských práv a bojujeme proti diskriminaci ve všech jejích podobách.

Naše unikátní vzdělávací projekty pro starší žáky a středoškoláky "FAIR PLAY - studenti za rovnoprávnost" a "Živé knihovny Amnesty International - čtením k otevřenosti" jsou zaměřené na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu neotřelou formou, protože tyhle fenomény mají bohužel ve společnosti poslední dobou vzrůstající tendenci. Chceme naší prací přispět k tomu, aby tomu tak nebylo.

Být Hate Free Zone je proto pro nás samozřejmostí a přirozeností. S radostí se připojujeme. Čím více tolerance a méně nesnášenlivosti bude ve společnosti, tím bude Amnesty tým spokojenější. Bojujeme za lidská práva. A bez respektu to nejde.