HateFree Zóna - Alfred ve dvoře

Divadlo

Františka Křížka 495/36
170 00 Praha 7

Obnovený provoz divadla Alfred ve dvoře zastřešuje nezisková organizace Motus z.s. založená v roce 2001.

Jejím hlavním záměrem je vytvářet profesionální produkční zázemí pro rozvoj kreativity, aktivně usilovat o kontinuální zlepšování podmínek pro tvorbu nezávislých tvůrců, podporovat, rozvíjet a propagovat neobvyklé tvůrčí počiny, nové umělecké práce a projekty. Snaží se o prosazování změn a porozumění současným trendům ve vývoji českého kulturního prostředí. Svými aktivitami podporuje vznik kulturní a občanské platformy, která přispívá k demokratizaci a rozvoji občanské společnosti.