VOŠ Cheb

55185ece5834f IMG 7186

Druh zařízení: VOŠ

Ulice: Májová 1718/68

PSČ a Město: Cheb, 350 02

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: VOŠ

Ulice: Májová 1718/68

PSČ a Město: Cheb, 350 02

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

55185ece5834f-IMG 7186

Podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

 VOŠ Cheb každý rok organizuje spoustu akcí, mezi ně patří například Jarmark Radosti, Procházka pro Václava Havla či Františkolázeňská 24hodinovka.

Spolupodílíme se dobrovolnickou činností na dění v regionu, každoročně pomáháme na Karlovarském 1/2 maratonu atd. Úspěch slavil i festival na podporu inkluze a integrace lidí se zdravotním postižením Patafest, který se konal 3x a splnil svůj stanovený cíl. Velikým a nedávným úspěchem bylo vydání knihy, sbírku básní, které napsala žena s Downovým syndromem. Filozofie školy by se dala shrnout slovy "Být odlišný, je normální" a "Dobrovolníci mění svět".

Posláním školy je podpora profesního a osobnostního růstu studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce. Vize školy je, aby se absolventi zapojili do občanské společnosti a spoluvytvářeli svět tolerantní k odlišnostem.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.