Středisko výchovné péče Frýdlant

5983039e33c77 IMG 20170110 102805 1

Druh zařízení: Poradna

Ulice: Školní 692

PSČ a Město: 464 01 Frýdlant

fotka1: fotka1

Druh zařízení: Poradna

Ulice: Školní 692

PSČ a Město: 464 01 Frýdlant

fotka1: fotka1

5983039e33c77-IMG 20170110 102805 1

Nabízíme podporu dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích. Klienty provázíme na jejich cestě k hledání řešení a věříme, že je v jejich kompetenci je nalézt. Respektujeme jejich jedinečnost bez ohledu na národnost, vyznání, sexuální orientaci a genderovou příslušnost.

Středisko výchovné péče Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytujeme také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům.

SVP Frýdlant je školské zařízení a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec. 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.