Sokol Jihlava

Aikido Sokol Jihlava II

Druh zařízení: Tělovýchovná jednota

Ulice: Tyršova 12

PSČ a Město: 586 01 Jihlava

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Tělovýchovná jednota

Ulice: Tyršova 12

PSČ a Město: 586 01 Jihlava

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Aikido Sokol Jihlava II

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě je nejstarší fungující občanskou organizací v Jihlavě s rokem založení 1892. V současné době má Sokol Jihlava téměř 700 členů (z toho 460 dětí), kteří se aktivně angažují v 15 oddílech všech věkových kategorií. Nejmladší člen má 2 roky nejstarší přes 80 let.

Snahou naší jednoty je získat co největší zájem populace o pravidelné všestranně zaměřené cvičení a motivovat k účasti na dalších sportovních, turistických i kulturních akcích. Dětské, žákovské a dorostenecké složky mají ve svých hodinách nejširší spektrum činností (FUNGYM - kondiční cvičení, sportovní gymnastika, atletika, míčové a jiné sportovní hry, ropeskipping, práce s hudbou, využití různých druhů náčiní…), na které navazují další oddíly jako capoeira, aikido, parkour, judo. Oddíl juda je navíc registrovaný sportovní oddíl dosahující výsledků nejen na celostátní úrovni, ale i mezinárodní.

Pro tuto naši hlavní činnost nám slouží dvě vybavené tělocvičny, které mimo základního tradičního nářadí (jako jsou hrazdy, kruhy, bradla, kladiny, kolovadla apod.) disponují i moderními modulárními systémy, dopadovými a doskokovými duchnami, malými i velkým trampolínami, nechybí ani tatami a drobné náčiní. Mimo pravidelných cvičení se zúčastňujeme veškerých dalších možných aktivit, jako jsou závody v sokolské všestrannosti, turnaje juda, semináře, sokolské slety. Pořádáme soutěže, soustředění, šibřinky, výlety.

HateFree Zone jsme se stali proto, že Sokol je občanská společnost a protože nám není lhostejné dění kolem nás. Sokol se 150 let snaží pozitivním způsobem formovat společnost a vzájemná tolerance a porozumění je jedním z ideových pilířů této snahy.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.