Ponorka

561293aa0fbbb Ponorka5

Druh zařízení: Nízkoprahový klub

Ulice: Nádražní 44

PSČ a Město: 591 01 Žďár nad Sázavou

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

Druh zařízení: Nízkoprahový klub

Ulice: Nádražní 44

PSČ a Město: 591 01 Žďár nad Sázavou

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

561293aa0fbbb-Ponorka5

Ponorka je jedním ze zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Žďár nad Sázavou a funguje už od roku 1997.

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáru nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Zásady poskytovaných služeb jsou nízkoprahovost, respekt, anonymita, mlčenlivost a individuální přístup. Služba je poskytnuta všem dětem a mladistvým od 6 do 20 let bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, náboženství, sexuální orientaci,...

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.