Pedagogická fakulta UJEP

Hatefree1

Druh zařízení: Vysoká škola

Ulice: České mládeže 8

PSČ a Město: 400 96, Ústí nad Labem

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Vysoká škola

Ulice: České mládeže 8

PSČ a Město: 400 96, Ústí nad Labem

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

hatefree1

Jsme Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vzděláváme pedagogické pracovníky pro školy a školská zařízení nejrůznějších typů. 

Jako vysoká škola se sídlem v kraji s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit máme k tématu tolerance velmi blízko. Téma sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných žáků se proto prolíná napříč studijními plány a vrcholí samotným oborem Sociální pedagogika. Intenzivně se problematice znevýhodněných věnujeme také v projektu "Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství".

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.