Centrum Paraple

Paraple 1

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Ovčárská 471

PSČ a Město: 108 00 Praha 10 - Malešice

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Ovčárská 471

PSČ a Město: 108 00 Praha 10 - Malešice

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

paraple 1

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Lidem po poškození míchy pomáháme zvládat těžkou životní situaci, zlepšit fyzický i psychický stav a dosáhnout co největší míry samostatnosti a svobody. Při spolupráci vycházíme z individuálních potřeb, s důrazem na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost klientů.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

 

Naše činnost je z cca 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.   

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.