Ollove

55debea5c8c65 Ollove

Druh zařízení: Zapsaný spolek

Ulice: Nábřeží 949/11

PSČ a Město: 779 00 Olomouc

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Zapsaný spolek

Ulice: Nábřeží 949/11

PSČ a Město: 779 00 Olomouc

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

55debea5c8c65-ollove

OLLOVE je spolek studentů/studentek, zaměstnanců/ zaměstnankyň, absolventů/absolventek a příznivců/příznivkyň sdružujících se kolem Univerzity Palackého v Olomouci a respektujících práva a důstojnost všech lidí bez ohledu na pohlaví, gender, sexuální orientaci, rasu, etnicitu, vyznání a jiné rozdíly.

Vznikli jsme s cílem organizovat kulturní a společenské akce směřující k otevřené, tolerantní, genderově a sexuálně pestré společnosti.

Naše akce se odehrávají po celé Olomouci, ale základnu pro většinu našich aktivit nám poskytuje literární kavárna Druhý domov, kde nás můžete potkat skoro každý týden. Kromě olomouckých Ozvěn Mezipater pravidelně pořádáme přednáškový cyklus Queer Beer zaměřený na gender a sexualitu, autorská čtení a.k.a. Kvírlení, ollove party, výstavy queer umělců a umělkyň, HIV testování zdarma, taneční pro stejnopohlavní páry, autorské módní přehlídky, sportovní setkání, tematické ollove party a mnoho dalších kulturních a společenských akcí. 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.