NaZemi

572507d602451 Nazemi4

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Kounicova 42

PSČ a Město: 602 00 Brno

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Kounicova 42

PSČ a Město: 602 00 Brno

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

572507d5f2bd9-nazemi3

Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Jsme nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky ve světě. Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Činíme tak prostřednictvím prosazování odpovědnosti firem, podpory fair trade a propagace globálního rozvojového vzdělávání.

Jsme HateFree - u nás v kanceláři, v našem obchodě i v naší vizi světa. Věříme ve společnost, která přiznává právo na důstojný život všem. Společnost, kde jsou lidé vzájemně solidární. Společnost, kde veřejnost, představitelé politiky, byznysu i veřejných institucí spolupracují na naplňování lidských práv. Společnost, která chápe globální propojenost světa. Společnost, která vnímá svoji odpovědnost za dlouhodobou udržitelnost života na Zemi a reflektuje ji ve svém jednání. Společnost, která je otevřena novým myšlenkám a změnám postojů.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.